Wiskunde

Wiskunde is best interessant, maar ik weet er niets meer van en dat vind ik jammer.

Ik heb vroeger zo slecht wiskundeles gehad, nu zou ik het best beter willen begrijpen.

Ik zou mijn kind graag helpen, maar hoe zat het ook al weer met wiskunde?

Ik had wiskundeangst maar zou nu graag de uitdaging willen aangaan om alsnog het gevoel te krijgen dat ik het gewoon kan.

Wiskunde voor volwassenen

Herkent u zich in een van bovenstaande uitspraken? Via een oproep op Twitter om de interesse te peilen werd me duidelijk dat er vraag is naar wiskundeles voor volwassenen. Daarom geef ik vanaf 1 september online wiskundeles voor volwassenen met behulp van Microsoft Teams.

Wie ben ik?

Mijn naam is Gerardo Soto y Koelemeijer, gepromoveerd in de wiskunde en eerstegraads docent. Ik heb meer dan dertien jaar ervaring voor de klas en momenteel ben ik docent op het Stedelijk Gymnasium Leiden. Ik heb les gegeven aan de lerarenopleiding wiskunde en heb dus ook ervaring in het volwassenenonderwijs. Ik interesseer me voor wiskundedidactiek en heb ook onderzoek gedaan op dat gebied. Naast mijn werk als docent ben ik schrijver van fictie en non-fictie.

Wat is het plan?

Het plan is om het hele onderbouwprogramma wiskunde op vwo-niveau (klas 1 t/m 3) in een jaar te behandelen. Dat is heel goed mogelijk omdat er veel overlap in het programma zit. Het havo wiskundeprogramma is nagenoeg hetzelfde, dus deze cursus is ook geschikt als u uw kind wilt helpen dat havo doet. In veertig weken (we houden voor het gemak de schoolvakantie van Regio Midden aan) behandelen we alle onderwerpen en leggen daarmee een goede basis voor de bovenbouw. Op de woensdagavonden van 20.00 – 21.30 zullen we ons intensief met de stof bezighouden. De maximum groepsgrootte is 20, zodat ik genoeg aandacht heb voor iedereen. Naast de wekelijkse lessen van 1,5 uur, ga ik uit van ongeveer een uur huiswerk per week. Ook zal ik regelmatig kleine toetsjes geven die ik zal nakijken en van feedback zal voorzien. Ik zal in de lessen ook tips geven over hoe je wiskunde leert.

Waarom online?

De voornaamste reden is dat mensen uit het hele land zich op deze manier kunnen aansluiten. Het voordeel is dat de deelnemers dan geen reistijd en reiskosten hebben. (Wel zou het leuk zijn, voor wie dat wil, elkaar minstens een keer in het echt te treffen). Een tweede reden is dat dit voor mij op deze manier eenvoudiger te organiseren is; er hoeft bijvoorbeeld geen zaal met de juiste apparatuur geregeld te worden.

Kosten

De kosten bedragen € 15 per uur. Dit betekent dus wekelijks € 22,50. Ik ben van plan de lessen op te nemen, zodat deelnemers deze op een later tijdstip terug kunnen kijken, mocht u onverhoopt een les moeten missen. De eerste vier lessen dienen vooraf te worden betaald om te voorkomen dat er op het laatste moment teveel afzeggingen zijn. De overige lessen kunnen achteraf worden betaald na iedere les.  

Materiaal

Ik heb speciaal voor deze cursus een eigen methode geschreven met uitleg, voorbeelden en opgaven. Deelnemers krijgen het pdf-bestand toegestuurd, uiteraard is het niet de bedoeling dit verder te verspreiden. In de loop van het jaar zal het boekje ook fysiek verschijnen. De richtprijs is € 17,50. Dit boekje kan ook los worden besteld, zonder deel te nemen aan de cursus. Het kan eveneens gebruikt worden door scholen om achterstanden van leerlingen (havo en vwo) weg te werken of om leerlingen een overzicht te geven van de hele onderbouwstof. Het kan ook gebruikt worden om leerlingen te laten versnellen.

Meer vragen?

Heeft u nog meer vragen? Mail dan naar sotoykoel@hotmail.com.

Aanmelden

Als u aan deze cursus wilt deelnemen, mail dan naar sotoykoel@hotmail.com. Vol is vol. Wel zal ik een reservelijst maken. Mocht er veel animo zijn, dan kunnen wellicht twee klassen worden gevormd. Heeft u alleen interesse in de methode dan kunt u ook mailen. Zodra het boek verschijnt, neem ik contact met u op.

Een wiskundegroet,

Gerardo Soto y Koelemeijer

Twitter: @SotoyKoel

Comments are closed.